Giới thiệu về CleverTech

Giới thiệu chung về chúng tôi, sứ mệnh, tầm nhìn của Học viện

10500
Thành viên theo dõi
20
Giảng viên
1250
Học sinh
25
Khóa học

“Education is the most powerful weapon you can use to change the world!”

Tran Truc Mai, Founder

Chúng tôi là ai ?

CleverTech là Học viện kỹ thuật sáng tạo với chương trình giảng dạy STEAM (Science – Technology – Engineering – Art – Mathematics) theo chuẩn Quốc tế tại Việt Nam dành cho trẻ em từ 4 đến 18 tuổi. Được thành lập vào tháng 9 năm 2019, CleverTech quyết tâm thực hiện sứ mệnh mang đến cho thế hệ trẻ Việt Nam kiến thức toàn diện về STEAM, đặc biệt là các tư duy công nghệ, khoa học máy tính và kỹ năng thế kỷ 21 – 4Cs (Critical Thinking: Tư duy phản biện – Communication: Giao tiếp – Creativity: Sáng tạo – Collaboration: Làm việc nhóm). Các bộ môn giảng dạy tại CleverTech gồm: Lập trình và phát triển ứng dụng, Robotics Engineering. Chúng tôi tin rằng trẻ em Việt Nam có cơ hội phát triển mạnh mẽ trong một nền kinh tế số và cần được trang bị sẵn sàng để trở thành những doanh nhân công nghệ trong tương lai.

Với chúng tôi “ART” không chỉ là nghệ thuật, nó còn là sự “Nhân văn”: ART + SCIENCE = PROGRESS

Tầm nhìn & Sứ mệnh của CleverTech

– Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp một môi trường đào tạo tư duy và kỹ năng máy tính bài bản, chuyên nghiệp, giúp cho trẻ em Việt Nam có khả năng dẫn đầu Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ IV và hình thành tốt hơn con đường sự nghiệp của một doanh nhân công nghệ tương lai.

– Phổ biến kiến thức STEAM đến cộng đồng trẻ, nhằm giúp cải thiện tốt hơn chất lượng giáo dục ở Việt Nam, đồng hành cùng sự phát triển toàn diện của trẻ trong xã hội số tương lai.

– Cung cấp và hỗ trợ cải tiến hệ thống cơ sở vật chất đào tạo ở Việt Nam để bắt kịp với thế giới

– Truyền cảm hứng và khơi dậy cho trẻ em ứng dụng đam mê, sáng tạo của mình vào cuộc sống thực tiễn

Trở thành đơn vị hàng đầu Việt Nam phát triển giáo dục STEAM đẳng cấp quốc tế, góp phần đào tạo ra nguồn nhân lực lao động STEM chất lượng cao và những thế hệ công dân đáp ứng được nhu cầu việc làm toàn cầu trong tương lai.

Meet Our Team

Plugins your themes with even more features.

Join Our Team
Picture2

Phạm Minh Triển

Chuyên gia - Cố vấn cao cấp
Capture

Trần Trúc Mai

Giám đốc điều hành - Founder
43116074_1073198369506938_4451601398915661824_o

Nguyễn Trung

Co-Founder
120f9604585da203fb4c

Cao Duy Văn

Co-Founder
78042461_1449016051921798_8886912553813278720_n

Vũ Trung

Giảng viên CLC
91f47adc1b86e1d8b897

Quang Huy

Giảng viên CLC
10225be21585efdbb694

Nguyễn Văn Lượng

Giảng viên CLC
93569369_748263905704251_8695008132218224640_n

Nguyễn Đức Thắng

Giảng viên CLC
4141106085077f592616

Phạm Thị Hà

CTV Giáo dục
470aa5ffb3a749f910b6

Vi Thị Trang

CTV Giáo dục
3fb55cdaa0835add0392
23e2982c6a4b9015c95a

Cao Thế Vinh

CTV Giáo dục
b443d078481db243eb0c

Huy Nhật

CTV Giáo dục
c9bca68707e3fdbda4f2

Nguyễn Thế Sơn

CTV Giáo dục